Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

SiGMA Undercover: G911 Investigates if it is Worth Affiliates Coming to Malta

SiGMA Undercover: G911 Investigates if it is Worth Affiliates Coming to Malta

While many affiliates were actually flown into Malta to partake in the third annual Summit of iGaming Malta (SiGMA) without having to pay a dime, Gambling911 attended the old fashion tried and true method… We sneaked in using an assumed identity. 

Important Information About Point Spreads And Money Lines

Important Information About Point Spreads And Money Lines

As you well know, running a bookie business is not an easy thing. There are many things that you must keep learning every day.  While many of these things that you should learn every other day are aimed at helping you get to profit from your pay per head bookie site, there are those whose aim is to help improve service delivery.

Sigma2017 Malta Day 1 Agenda

Sigma2017 Malta Day 1 Agenda

For those in Malta at this year’s Sigma2017 the official full Day 1 kicks off Thursday Thanksgiving Day (for those who celebrate in the USA)

Las Vegas Shooting: Negligence Lawsuits Filed With 450 Plaintiffs

Las Vegas Shooting: Negligence Lawsuits Filed With 450 Plaintiffs

Four new negligence cases have been filed on behalf of more than 450 victims in the Las Vegas mass shooting last month.

Billionaire Could Get $5.6M in State Funds for Trump Plaza Demolition

Billionaire Could Get $5.6M in State Funds for Trump Plaza Demolition

A New Jersey redevelopment agency has given preliminary approval to a $5.6 million payment to billionaire investor Carl Icahn to help pay for the demolition of part of Atlantic City's former Trump Plaza casino.

Syndicate