Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

PA House to Hold Session on How to Fix State Budget That Includes Online Gambling

The Pennsylvania House of Representatives prepared to return to Harrisburg for an unusual weekend session

Wimbledon Matches May Have Been Fixed

Wimbledon Matches May Have Been Fixed

Watchdog did not specifically mention the matches under suspicion

Man Admits to Using Federally Backed Loans to Pay Off Gambling Debts

Man Admits to Using Federally Backed Loans to Pay Off Gambling Debts

A New Jersey man has pleaded guilty to using federally backed loans for gambling debts and other personal expenses.

Genovese Capo Hoping for Separate Trial from Philly Mob Boss

Genovese Capo Hoping for Separate Trial from Philly Mob Boss

46 defendants were rounded up for alleged racketeering in 2016

Midday Bookmaker Robbery Caught on CCTV

Midday Bookmaker Robbery Caught on CCTV

An individual who committed a robbery at a Woking William Hill bookmaking shop in broad daylight May 20th has been caught on CCTV. 

Syndicate