Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

Paddy Power Ad Fail: Scooping Up Poor Africans From Their Huts and......

Paddy Power Ad Fail: Scooping Up Poor Africans From Their Huts and......

Paddy Power is at it again.  The online bookmaker is creating plenty of controversy this week with what some of call a "black exploitation" advertisement promoting their new faster app.

Bookies Behaving Badly Part 19: 'I'm God and Your Account is Closed'

Bookies Behaving Badly Part 19: 'I'm God and Your Account is Closed'

Not all bookies who behave badly are cold-hearted killers a la Houston's Bob Angleton - the subject of our first installment of Bookies Behaving Badly - or even mob enforcers....Some just like to have fun..... 

Live Dealer Online Casino Blackjack Promotions

Live Dealer Online Casino Blackjack Promotions

Live dealer online casino blackjack promos and bonuses come in a variety of forms

Once Near Death, Tropicana Now No. 2 Casino in Atlantic City

Once Near Death, Tropicana Now No. 2 Casino in Atlantic City

Ten years ago, Atlantic City's Tropicana casino was on the verge of death, having been stripped of its casino license after its then-owners laid off vast swaths of the workforce, leading to filthy rooms, insect infestations, hourlong waits for slot machine payouts and food and drink orders that often never arrived.

Steve Wynn Gets No Money in Termination Deal With Casino Company

Steve Wynn Gets No Money in Termination Deal With Casino Company

A termination agreement released Friday between embattled casino mogul Steve Wynn and the company bearing his name leaves him without any severance or compensation and prohibits his involvement in any competing gambling business for two years.

Syndicate