Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

Drive Long-Term Success With Your Price Per Head Bookie Business

Drive Long-Term Success With Your Price Per Head Bookie Business

AcePerHead.com is the leading pay per head service focused on helping agents build and grow their online gambling businesses.

DUI Arrest Nabs 12 Others, Including Mob Boss Tied to Global Fraud Scheme

DUI Arrest Nabs 12 Others, Including Mob Boss Tied to Global Fraud Scheme

The DUI arrest of a Toronto man has ultimately led to the detention of twelve others in what Canadian authorities are calling a “high value fraud ring”.  

Strip Club Wants a Piece of Trump Taj Mahal: Delaying its Reopening

Strip Club Wants a Piece of Trump Taj Mahal: Delaying its Reopening

The currently shuttered Trump Taj Mahal casino is set to reopen in the coming year and, if one group has their way, a casino might not be its hottest commodity.

Gambling911’s Tom Somach to be Guest on Wayne Root’s Radio Show Friday

Gambling911’s Tom Somach to be Guest on Wayne Root’s Radio Show Friday

Will discuss upcoming Supreme Court case on legal nationwide sports betting

Nevada to Review Pot and Gambling Interactions

Nevada to Review Pot and Gambling Interactions

Nevada Gov. Brian Sandoval on Wednesday ordered a committee to make policy recommendations on the interactions between the state's long-established gambling industry and a budding, yet exceedingly popular one: recreational marijuana.

Syndicate