Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

Written by:
Minh Nguyen
Published on:
Jan/23/2015
Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

BetPhoenix.ag đã phát hành tỉ lệ cược cho sự chênh lệch tỉ số của trận Super Bowl 2015. Các cược sự kiện này đưa ra vài tiền trả tốt nhất có sẵn trực tuyến và, với trận này có đặc điểm là một trong những trận có tỉ lệ cược sát sao nhất mà chúng ta thấy trong một trận Super Bowl, bất cứ đội nào cũng hứa hẹn một của trời cho đầy tiềm năng (bắt đầu từ $600 trở lên).

Tiền trả thấp nhất có thể là $575 cho một cược $100 cho đội Partriots thắng với 22 điểm hay nhiều hơn, có vẻ hơi kỳ quặc với chúng tôi.

Một sự chênh lệch của tỉ số từ 1 đến 3 điểm cho New England trả $600 cho một cược $100 and cho Seattle trả $625 cho một cược $100.

Những tiền trả nhiều nhất: Patriots thắng 11 đến 13 điểm trả $1350 cho một cược $100, thắng 18-21 điểm trả $1200 và Seattle thắng 11 đến 13 điểm trả $1550, 18-21 điểm trả $1350.

Football News News

Price Per Head Agents Should Offer These 5 NFL Prop Bets Now

Price per head can start to rake in cash from the up and coming 2017-18 NFL season. These are 5 NFL prop bets to start bringing in football bettors.

Reid In, Dorsey Out as GM With Chiefs: 2017 Odds Report

Reid In, Dorsey Out as GM With Chiefs: 2017 Odds Report

Andy Reid has signed a contract extension but the news was not so good for GM John Dorsey as the Kansas City Chiefs will part ways with him. 

Cameroon v Australia Betting Preview, Tips, Odds

Gambling911.com has your Cameroon v Australia betting odds and tips for Thursday’s Confederations Cup game.

Mexico v New Zealand Betting Preview, Odds – Confederations Cup

Mexico v New Zealand Betting Preview, Odds – Confederations Cup

Gambling911.com has your Mexico v New Zealand betting preview and the latest odds.

Russia v Portugal Betting Preview, Odds – Confederations Cup

Russia v Portugal Betting Preview, Odds – Confederations Cup

Gambling911.com has your Russia v Portugal betting preview and the latest odds.

Syndicate