Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

Written by:
Minh Nguyen
Published on:
Jan/23/2015
Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

BetPhoenix.ag đã phát hành tỉ lệ cược cho sự chênh lệch tỉ số của trận Super Bowl 2015. Các cược sự kiện này đưa ra vài tiền trả tốt nhất có sẵn trực tuyến và, với trận này có đặc điểm là một trong những trận có tỉ lệ cược sát sao nhất mà chúng ta thấy trong một trận Super Bowl, bất cứ đội nào cũng hứa hẹn một của trời cho đầy tiềm năng (bắt đầu từ $600 trở lên).

Tiền trả thấp nhất có thể là $575 cho một cược $100 cho đội Partriots thắng với 22 điểm hay nhiều hơn, có vẻ hơi kỳ quặc với chúng tôi.

Một sự chênh lệch của tỉ số từ 1 đến 3 điểm cho New England trả $600 cho một cược $100 and cho Seattle trả $625 cho một cược $100.

Những tiền trả nhiều nhất: Patriots thắng 11 đến 13 điểm trả $1350 cho một cược $100, thắng 18-21 điểm trả $1200 và Seattle thắng 11 đến 13 điểm trả $1550, 18-21 điểm trả $1350.

Football News News

A Bookie's Dream: Football Year Round With Two New Leagues

A Bookie's Dream: Football Year Round With Two New Leagues

Bookmakers in the States may have something to look forward to after the Super Bowl besides March Madness with the introduction of two new football leagues, the reboot of Vince McMahon's XFL and, newly announced Tuesday, the Alliance of American Football

European Football Betting Odds - 17 March

European Football Betting Odds - 17 March

Gambling911.com has your European Soccer betting odds for today.

South Dakota State vs. Ohio State - Payout Odds - 2018 March Madness

The South Dakota State Jackrabbits have a good shot of breaking some brackets Thursday.

Lyon v CSKA Moscow Betting Tips, Latest Odds - 15 March

Lyon v CSKA Moscow Betting Tips, Latest Odds - 15 March

Lyon have won seven of their last eight home games in the Europa League while losing just 11% of their competitive home games this season. and should take this one against CSKA Moscow.

Arsenal v AC Milan Betting Tips, Latest Odds - Europa League 15 March

Arsenal v AC Milan Betting Tips, Latest Odds - Europa League 15 March

The Arsenal v AC Milan betting tips and odds appear here

Syndicate