Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việt Nam

Written by:
Aaron Goldstein
Published on:
Sep/22/2014
Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việ

Có nhiều người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những người Việt cá cược thể thao sành sõi. Houston là một trong những nơi có dân số người Việt đông đảo nhất ở Mỹ và họ thích đen đỏ trên các trận thể thao. PayPerHeadAgents.com là một trong các doanh nghiệp ngoại quốc Trả Theo Đầu Người phục vụ cho những người ghi cá độ trong vùng này. PayPerHeadAgents.com cũng có dịch vụ khách hàng nói tiếng Việt.

Khu vực này cũng là nhà cho đông đảo những người cá cược thể thao do nhiều đội bóng bầu dục (football) đại học và chuyên nghiệp.

Ở Texas, giống như ở đa số tiểu bang Mỹ khác, ghi cá độ là bất hợp pháp. Đây là một tội tiểu hình loại A (Class A) và có thể bị phạt tiền hoặc tù tội hoặc cả hai. Tương tự, những người ghi cá độ tiến hành hoạt động với những người khác quá ranh giới tiểu bang có thể bị buộc trọng tội vì việc ghi cá độ xuyên bang rơi vào quyền tài phán của liên bang.

Rất may là người dân Texas vùng Houston đang nhìn mùa này tương đối sắc sảo so với thất bại năm ngoái. Nhưng thậm chí nhiều hơn vậy, Texas A & M là một trong những bất ngờ đầu tiên của mùa football đại học năm 2014. College Station, quê hương của Texas A & M, chỉ là một giờ lái xe nhanh từ Houston thật sự.

 

- Aaron Goldstein, Gambling911.com

Gambling News

Drive Long-Term Success With Your Price Per Head Bookie Business

Drive Long-Term Success With Your Price Per Head Bookie Business

AcePerHead.com is the leading pay per head service focused on helping agents build and grow their online gambling businesses.

DUI Arrest Nabs 12 Others, Including Mob Boss Tied to Global Fraud Scheme

DUI Arrest Nabs 12 Others, Including Mob Boss Tied to Global Fraud Scheme

The DUI arrest of a Toronto man has ultimately led to the detention of twelve others in what Canadian authorities are calling a “high value fraud ring”.  

Strip Club Wants a Piece of Trump Taj Mahal: Delaying its Reopening

Strip Club Wants a Piece of Trump Taj Mahal: Delaying its Reopening

The currently shuttered Trump Taj Mahal casino is set to reopen in the coming year and, if one group has their way, a casino might not be its hottest commodity.

Gambling911’s Tom Somach to be Guest on Wayne Root’s Radio Show Friday

Gambling911’s Tom Somach to be Guest on Wayne Root’s Radio Show Friday

Will discuss upcoming Supreme Court case on legal nationwide sports betting

Nevada to Review Pot and Gambling Interactions

Nevada to Review Pot and Gambling Interactions

Nevada Gov. Brian Sandoval on Wednesday ordered a committee to make policy recommendations on the interactions between the state's long-established gambling industry and a budding, yet exceedingly popular one: recreational marijuana.

Syndicate