Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việt Nam

Written by:
Aaron Goldstein
Published on:
Sep/22/2014
Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việ

Có nhiều người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những người Việt cá cược thể thao sành sõi. Houston là một trong những nơi có dân số người Việt đông đảo nhất ở Mỹ và họ thích đen đỏ trên các trận thể thao. PayPerHeadAgents.com là một trong các doanh nghiệp ngoại quốc Trả Theo Đầu Người phục vụ cho những người ghi cá độ trong vùng này. PayPerHeadAgents.com cũng có dịch vụ khách hàng nói tiếng Việt.

Khu vực này cũng là nhà cho đông đảo những người cá cược thể thao do nhiều đội bóng bầu dục (football) đại học và chuyên nghiệp.

Ở Texas, giống như ở đa số tiểu bang Mỹ khác, ghi cá độ là bất hợp pháp. Đây là một tội tiểu hình loại A (Class A) và có thể bị phạt tiền hoặc tù tội hoặc cả hai. Tương tự, những người ghi cá độ tiến hành hoạt động với những người khác quá ranh giới tiểu bang có thể bị buộc trọng tội vì việc ghi cá độ xuyên bang rơi vào quyền tài phán của liên bang.

Rất may là người dân Texas vùng Houston đang nhìn mùa này tương đối sắc sảo so với thất bại năm ngoái. Nhưng thậm chí nhiều hơn vậy, Texas A & M là một trong những bất ngờ đầu tiên của mùa football đại học năm 2014. College Station, quê hương của Texas A & M, chỉ là một giờ lái xe nhanh từ Houston thật sự.

 

- Aaron Goldstein, Gambling911.com

Gambling News

SiGMA Undercover: G911 Investigates if it is Worth Affiliates Coming to Malta

SiGMA Undercover: G911 Investigates if it is Worth Affiliates Coming to Malta

While many affiliates were actually flown into Malta to partake in the third annual Summit of iGaming Malta (SiGMA) without having to pay a dime, Gambling911 attended the old fashion tried and true method… We sneaked in using an assumed identity. 

Important Information About Point Spreads And Money Lines

Important Information About Point Spreads And Money Lines

As you well know, running a bookie business is not an easy thing. There are many things that you must keep learning every day.  While many of these things that you should learn every other day are aimed at helping you get to profit from your pay per head bookie site, there are those whose aim is to help improve service delivery.

Sigma2017 Malta Day 1 Agenda

Sigma2017 Malta Day 1 Agenda

For those in Malta at this year’s Sigma2017 the official full Day 1 kicks off Thursday Thanksgiving Day (for those who celebrate in the USA)

Las Vegas Shooting: Negligence Lawsuits Filed With 450 Plaintiffs

Las Vegas Shooting: Negligence Lawsuits Filed With 450 Plaintiffs

Four new negligence cases have been filed on behalf of more than 450 victims in the Las Vegas mass shooting last month.

Billionaire Could Get $5.6M in State Funds for Trump Plaza Demolition

Billionaire Could Get $5.6M in State Funds for Trump Plaza Demolition

A New Jersey redevelopment agency has given preliminary approval to a $5.6 million payment to billionaire investor Carl Icahn to help pay for the demolition of part of Atlantic City's former Trump Plaza casino.

Syndicate